cheque social

Mentres a factura da luz non para de subir nos últimos anos, o Concello ofrece como resposta, insuficiente e ineficaz, faragullas en forma de “cheque social”. Dito en números, 63.994 euros é a contía que en 2017 o Concello destinou ao pagamento de recibos da luz de fogares empobrecidos.

O Concello de Vigo gasta máis de 1.000.000 euros en decoración de nadal para apenas dous meses, mentres ofrece esmolas sociais para as veciñas sen recursos. A súa medida estrela: o “Cheque Social”.