#VigoDormeBaixoAsLuces

A maior parte do gasto medio dos fogares destínase a cubrir a vivenda e os gastos derivados dela como son auga, electricidade, gas e outros.

Hoxe, para a gran parte da mocidade viguesa acceder a un alugueiro é imposible. O 40% da poboación de Vigo ten problemas para chegar a fin de mes ou afrontar un gasto extra. O 20 % das viguesas está no limiar da exclusión social.

Os despexos, as infravivendas, o chabolismo, as choupanas e as persoas “sen fogar” son as expresións máis grave das desastrosas políticas de vivenda que priman os intereses do capital por riba dos dereitos das persoas.

#Alumeandoamiseria