sen fogar

En Vigo temos un grande problema de “senfogarismo”. Hai un albergue municipal con só 38 prazas para unha cidade de case 300 mil habitantes. Cada noite quedan persoas fóra, por falta de camas, e dormen ao raso.

O último finado na rúa -novembro de 2018- chamábase Soumati.

A maior parte do gasto medio dos fogares destínase a cubrir a vivenda e os gastos derivados dela como son auga, electricidade, gas e outros.